Inschrijvingen 2019-2020

Onderstaand vindt u alle info over het inschrijven voor het scoutsjaar 2019-2020

Het lidgeld bedraagt net als de voorbije scoutsjaren 41 euro voor het eerste kind en 37 euro voor alle volgende kinderen.

Hierin zit:

  • Aansluiting bij Scouts en Gidsen Vlaanderen en bijhorende verzekering tijdens onze activiteiten
  • Participatie vergoeding energie-onkosten lokalen
  • Participatie onkosten onderhoud lokalen en vervanging en aankoop van groepsmateriaal
  • Jaarkenteken
  • Groepslintje (éénmalig bij nieuwe inschrijving)

Het inschrijvingsformulier kan u onderaan deze pagina vinden.

Procedure inschrijvingen:

STAP 1 : INSCHRIJVEN

Procedure herinschrijven bestaande leden:

Bij herinschrijving van leden die reeds lid waren bij onze groep in het scoutsjaar 2018-2019 voldoet een overschrijving van het lidgeld op onze groepsrekening met vermelding naam/namen van uw kind(eren). We vragen wel om pas vanaf 1 augustus 2019 het inschrijvingsgeld over te schrijven.

Voorrangsregel broers/zussen + kinderen oud-leiding

Broertjes en zusjes van huidige leden en kinderen van oud-leiding krijgen voorrang bij inschrijving. Zij kunnen ook via onderstaande link vanaf 1 augustus 2019 inschrijven bij de groepsleiding. Voor de verdere voltooiing van de inschrijving kan u verder vanaf stap 2 van de procedure voor herinschrijving van huidige leden.

Procedure inschrijven nieuwe leden:

Dit jaar starten de inschrijvingen voor nieuwe leden vanaf 1 augustus. U duidt de optie “inschrijving nieuw lid” aan op het formulier onderaan de pagina en vult de overige informatie in. De regel “first come, first serve” zal worden gehanteerd. Wij bekijken hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn na de herinschrijving van oude leden, en laten u vanaf 15 augustus per mail iets weten.

Indien u bevestiging krijgt dat uw kind kan starten bij ons dan kan u voor de verdere voltooiing van de inschrijving verder vanaf stap 2.

BELANGRIJK: De plaatsen beschikbaar per geboortejaar voor nieuwe leden worden bepaald aan de hand van het aantal bevestigde plaatsen van huidige leden en de regel die zegt dat we een maximum van 15 leden per geboortejaar hanteren. Indien er in het scoutsjaar 2018-2019 een geboortejaar vertegenwoordigd was door bijvoorbeeld 18 leden, kunnen al deze leden uiteraard weer ingeschreven worden voor het scoutsjaar 2019-2020. De maatregel van 15 leden per geboortejaar zal enkel worden toegepast op de leeftijden die nog niet vertegenwoordigd zijn door 15 leden.

Voor ouders van nieuwe leden is er ook een onthaalbrochure met daarin meer info over onze werking. Deze kan verkregen worden door een mailtje te sturen naar groepsleiding@xaveriusstrita.be

STAP 2 : BETALEN LIDGELD

Het lidgeld dient pas betaald te worden wanneer u via mail een bevestiging van inschrijving ontving. De herinschrijving van uw zoon of dochter kan u voltooien door het lidgeld te storten via overschrijving op onze groepsrekening (BE46 0014 3088 9436) met vermelding naam/namen van uw kind(eren). Vanaf ontvangst van de betaling schrijft de groepsleiding uw zoon of dochter officieel in bij onze groep en Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Dit jaar zal er op de overgang geen cash lidgeld aanvaard worden, om alles zo overzichtelijk mogelijk te houden.

Indien er iets aan de gegevens van uw zoon/dochter gewijzigd zou zijn vragen wij dit in een mailtje te sturen naar groepsleiding@xaveriusstrita.be zodat wij het ledenbestand up-to-date kunnen houden en u correct kunnen bereiken.

De inschrijvingen worden afgesloten op zondag 15 oktober 2019.
Na deze datum vragen wij om geen aanvragen tot inschrijving meer te doen.

Voor vragen en/of opmerkingen kan uw ons steeds bereiken via groepsleiding@xaveriusstrita.be

Ne stevige linker,
De groepsleiding

Jonathan, Jasper en Stephanie

Vul HIER uw inschrijvingsformulier in. (link beschikbaar vanaf 1 augustus 2019, 00:00)